The Vista Building
media 1

The Vista Building

Đang mở thuê
28 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
400 - 500 - 700 - 950 - 2000 m2
The Galleria Metro 6
media 4

The Galleria Metro 6

Đang mở thuê
19 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 150 - 300 - 385 m2
Phụ Nữ Building
media 1

Phụ Nữ Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
Bắc
200 - 400 - 553 m2
Worc@Q2 Building
media 1

[email protected] Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
Đông-Bắc
80 - 100 - 150 - 200 m2