Thiên Sơn Building
media 1

Thiên Sơn Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 m2
Cienco 4 building
media 3

Cienco 4 building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 1000 m2
Báo Nhân Dân Building
media 1

Báo Nhân Dân Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 319 m2
Centec Tower
media 1

Centec Tower

Đang mở thuê
36 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 250 - 350 - 500 - 1000 m2
May Plaza
media 1

May Plaza

Đang mở thuê
18 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
45 - 100 - 145 m2
NEXX Building
media 1

NEXX Building

Đang mở thuê
35 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
285 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 m2
PLS Building
media 6

PLS Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 m2
Paxsky 186 Building
media 5

Paxsky 186 Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 120 m2
MB Bank Building
media 1

MB Bank Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 m2
Paxsky 3 Building
media 3

Paxsky 3 Building

Đang mở thuê
17 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 130 - 260 m2
ACB Building
media 1

ACB Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 220 - 300 - 500 - 700 m2
Bitexco Nam Long Building
media 1

Bitexco Nam Long Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 140 m2