Lottery Tower
media 1

Lottery Tower

Đang mở thuê
17 USD/m2
2.5 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 300 - 1100 m2
MH Building
media 1

MH Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 150 - 200 - 300 m2