The Grace Tower
media 3

The Grace Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
Tây-Bắc
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
Beautiful Saigon Tower
media 1

Beautiful Saigon Tower

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 200 - 300 m2