181 PDL Building
media 1

181 PDL Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 80 - 90 - 100 - 185 - 215m2 m2
TSA LQD Building
media 4

TSA LQD Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170 m2
MHOME OFFICE KATH
media 9

MHOME OFFICE KATH

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD / m2
KXĐ
20 - 30 - 40 - 50 m2
3 BEES TOWER
media 2

3 BEES TOWER

Đang mở thuê
21 USD/m2
4,5 USD/m2/tháng
Đông-Bắc
100 - 150 - 250 - 500 m2
CENTRE POINT BUILDING
media 8

CENTRE POINT BUILDING

Đang mở thuê
25 USD/m2
6 USD/m2/tháng
Tây-Nam
40 - 87 - 166 - 298 - 356 - 670 m2
SABAY NGUYỄN VĂN TRỖI
media 9

SABAY NGUYỄN VĂN TRỖI

Đang mở thuê
15 USD/m2
3USD/m2/tháng
KXĐ
85 - 150 - 300 - 450 - 750 - 1.500 m2