Sabay Hồng Hà Building
media 5

Sabay Hồng Hà Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Pico Plaza Building
media 3

Pico Plaza Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
500 - 600 - 1000 m2
Scetpa Building
media 1

Scetpa Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 - 600 m2
CT Plaza
media 1

CT Plaza

Đang mở thuê
20 USD/m2
5,5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 600 - 1000 m2
DTC Building
media 1

DTC Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 240 m2
Athena Building
media 1

Athena Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
41 - 113 - 143 - 244 - 488 m2
HHM Building
media 1

HHM Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 40 - 100 - 300 m2
3C Building
media 1

3C Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 95 - 130 - 170 m2
MeKong Tower
media 1

MeKong Tower

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 - 300 m2
MHOME OFFICE ADELLE
media 15

MHOME OFFICE ADELLE

Đang mở thuê
12 USD/m2
0$ /m2
KXĐ
20 - 30 - 40 - 50 m2
MG NGUYỄN MINH HOÀNG
media 7

MG NGUYỄN MINH HOÀNG

Đang mở thuê
11 USD/m2
500.000VNĐ
Tây-Bắc
75 m2 m2
MG CÁCH MẠNG THÁNG 8
media 10

MG CÁCH MẠNG THÁNG 8

Đang mở thuê
11 USD/m2
2USD/m2/tháng
Đông-Bắc
70 - 170 m2 m2