Filter
Vietcombank Tower
media 1

Vietcombank Tower

Đang mở thuê
55 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
250 - 400 - 500 - 900 - 3000 m2
Share Space Building
media 1

Share Space Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 m2
Hưng Bình Building
media 1

Hưng Bình Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 240 m2
Sabay Hồng Hà Building
media 5

Sabay Hồng Hà Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Tài Vượng Tower
media 1

Tài Vượng Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 120 - 160 m2
Cavi Building
media 1

Cavi Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 270 m2
Thiên Sơn Building
media 1

Thiên Sơn Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 m2
Vietphone Building
media 1

Vietphone Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
20 - 40 - 60 m2
Rosana Tower
media 2

Rosana Tower

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 m2
TMS Building
media 1

TMS Building

Đang mở thuê
30 USD/m2
3,5 USD/m²/tháng
KXĐ
69 - 100 - 200 m2
Beautiful Saigon Tower
media 1

Beautiful Saigon Tower

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 200 - 300 m2
Melody Tower 2
media 1

Melody Tower 2

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 85 - 180 m2
Bến Thành TSC Building
media 1

Bến Thành TSC Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 200 m2
Bitexco Nam Long Building
media 1

Bitexco Nam Long Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 140 m2
Phượng Long 2 Tower
media 1

Phượng Long 2 Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
KXĐ
237 - 356 - 373 - 600 - 900 - 1200 - 1500 m2
Báo Nhân Dân Building
media 1

Báo Nhân Dân Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 319 m2
Avenis Building
media 1

Avenis Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 60 - 100 m2
SU17 Building
media 3

SU17 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
210 - 420 - 630 - 840 - 1050 - 2000 - 1500 m2
181 PDL Building
media 1

181 PDL Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 80 - 90 - 100 - 185 - 215m2 m2
CT Plaza
media 1

CT Plaza

Đang mở thuê
20 USD/m2
5,5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 600 - 1000 m2
Central Garden Building
media 1

Central Garden Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 200 - 300 - 500 m2
Thảo Điền Building
media 3

Thảo Điền Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 75 - 140 m2
Paxsky 3 Building
media 3

Paxsky 3 Building

Đang mở thuê
17 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 130 - 260 m2
Paxsky 186 Building
media 5

Paxsky 186 Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 120 m2
PLS Building
media 6

PLS Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 m2
3C Building
media 1

3C Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 95 - 130 - 170 m2