Vietcombank Tower
media 1

Vietcombank Tower

Đang mở thuê
55 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
250 - 400 - 500 - 900 - 3000 m2
Share Space Building
media 1

Share Space Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 m2
Hưng Bình Building
media 1

Hưng Bình Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 240 m2
Sabay Hồng Hà Building
media 5

Sabay Hồng Hà Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Tài Vượng Tower
media 1

Tài Vượng Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 120 - 160 m2
Cavi Building
media 1

Cavi Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 270 m2
Thiên Sơn Building
media 1

Thiên Sơn Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 m2
Vietphone Building
media 1

Vietphone Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
20 - 40 - 60 m2
Rosana Tower
media 2

Rosana Tower

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 m2
TMS Building
media 1

TMS Building

Đang mở thuê
30 USD/m2
3,5 USD/m²/tháng
KXĐ
69 - 100 - 200 m2
Beautiful Saigon Tower
media 1

Beautiful Saigon Tower

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 200 - 300 m2
Melody Tower 2
media 1

Melody Tower 2

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 85 - 180 m2