Filter
Deutsches Haus Tower
media 1

Deutsches Haus Tower

Đang mở thuê
65 USD/m2
7 USD/m²/tháng
130 - 500 - 700 - 1000 m2
Viettel Complex Building
media 1

Viettel Complex Building

Đang mở thuê
26 USD/m2
5,5 USD/m²/tháng
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 m2
Sonatus Building
media 1

Sonatus Building

Đang mở thuê
41 USD/m2
6 USD/m²/tháng
200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 800 - 1000 - 1500 m2
LIM 3 Tower
media 6

LIM 3 Tower

Đang mở thuê
42 USD/m2
6 USD/m²/tháng
200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1300 - 1500 m2
M-Plaza Saigon
media 10

M-Plaza Saigon

Đang mở thuê
48 USD/m2
7 USD/m²/tháng
120 - 200 - 300 - 500 - 700 m2
Vincom Center Tower
media 6

Vincom Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
5 USD/m²/tháng
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 1000 m2
Saigon Trade Center Tower
media 5

Saigon Trade Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
7.1 USD/m²/tháng
60 - 100 - 300 - 500 - 1000 m2
CJ Tower
media 2

CJ Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6.5 USD/m²/tháng
150 - 200 - 300 m2
GIC 4 Building
media 1

GIC 4 Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
30 - 50 - 80 - 160 m2
SU17 Building
media 3

SU17 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
3 USD/m²/tháng
210 - 420 - 630 - 840 - 1050 - 2000 - 1500 m2
Metropolitan Tower
media 1

Metropolitan Tower

Đang mở thuê
38 USD/m2
6 USD/m²/tháng
200 - 300 - 500 m2
Melody Tower 2
media 1

Melody Tower 2

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
55 - 85 - 180 m2
GIC 3 Building
media 2

GIC 3 Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
35 - 50 - 65 m2
GIC 1 Building
media 4

GIC 1 Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
50 - 60 - 120 m2
Central Garden Building
media 1

Central Garden Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
100 - 150 - 200 - 300 - 500 m2
181 PDL Building
media 1

181 PDL Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
70 - 80 - 90 - 100 - 185 - 215m2 m2
GIC 2 Building
media 2

GIC 2 Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
30 - 40 - 60 - 80 - 120 m2
TSA LQD Building
media 4

TSA LQD Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170 m2
Cavi Building
media 1

Cavi Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
100 - 150 - 270 m2
Thảo Điền Building
media 3

Thảo Điền Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
65 - 75 - 140 m2
Empress Tower
media 1

Empress Tower

Đang mở thuê
31 USD/m2
6.6 USD/m²/tháng
100 - 200 - 300 - 500 m2
Saigon Royal Building
media 1

Saigon Royal Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
100 - 200 - 300 - 350 - 400 - 500 - 700 m2
HMC Tower
media 1

HMC Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
200 - 250 - 400 - 475 m2
Vimedimex Building
media 1

Vimedimex Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
5 USD/m²/tháng
90 - 143 - 190 - 220 m2
Kim Xuân Gia Building
media 1

Kim Xuân Gia Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
3 USD/m²/tháng
40 - 60 - 90 - 100 - 140 m2
Vietcombank Tower
media 1

Vietcombank Tower

Đang mở thuê
55 USD/m2
7 USD/m²/tháng
250 - 400 - 500 - 900 - 3000 m2