Filter
Coteccons Building
media 1

Coteccons Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 400 m2
AP TOWER
media 1

AP TOWER

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
Cienco 4 building
media 3

Cienco 4 building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 1000 m2
Saigon Trade Center Tower
media 5

Saigon Trade Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
7.1 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 300 - 500 - 1000 m2
Bảo Việt Bank Tower
media 1

Bảo Việt Bank Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
260 - 310 - 450 - 540 m2
Empress Tower
media 1

Empress Tower

Đang mở thuê
31 USD/m2
6.6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 m2
Ree Tower
media 1

Ree Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 300 - 450 - 1000 m2
AD Building
media 2

AD Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 60 - 110 m2
ACB Building
media 1

ACB Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 220 - 300 - 500 - 700 m2
Opera View Building
media 1

Opera View Building

Đang mở thuê
39 USD/m2
8 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 225 m2
NEXX Building
media 1

NEXX Building

Đang mở thuê
35 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
285 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 m2
Lottery Tower
media 1

Lottery Tower

Đang mở thuê
17 USD/m2
2.5 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 300 - 1100 m2
The Vista Building
media 1

The Vista Building

Đang mở thuê
28 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
400 - 500 - 700 - 950 - 2000 m2
CJ Tower
media 2

CJ Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6.5 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 200 - 300 m2
Phụ Nữ Building
media 1

Phụ Nữ Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
Bắc
200 - 400 - 553 m2
HIU Tower
media 4

HIU Tower

Đang mở thuê
19 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
140 - 245 - 357 - 680 - 900 - 1288 m2
Anpha Building
media 1

Anpha Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 100 - 150 - 170 m2
ACM Tower
media 1

ACM Tower

Đang mở thuê
19 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
An Khánh Building
media 1

An Khánh Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 70 - 120 - 272 - 342 m2
Hùng Vương Plaza
media 1

Hùng Vương Plaza

Đang mở thuê
18 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 m2
Mitalab Tower
media 1

Mitalab Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 350 - 500 m2
3 BEES TOWER
media 2

3 BEES TOWER

Đang mở thuê
21 USD/m2
4,5 USD/m2/tháng
Đông-Bắc
100 - 150 - 250 - 500 m2
Worc@Q2 Building
media 1

Worc@Q2 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
Đông-Bắc
80 - 100 - 150 - 200 m2