Coteccons Building
media 1

Coteccons Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 400 m2
AP TOWER
media 1

AP TOWER

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
Cienco 4 building
media 3

Cienco 4 building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 1000 m2
Saigon Trade Center Tower
media 5

Saigon Trade Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
7.1 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 300 - 500 - 1000 m2
Empress Tower
media 1

Empress Tower

Đang mở thuê
31 USD/m2
6.6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 m2
Ree Tower
media 1

Ree Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 300 - 450 - 1000 m2
AD Building
media 2

AD Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 60 - 110 m2
ACB Building
media 1

ACB Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 220 - 300 - 500 - 700 m2
Opera View Building
media 1

Opera View Building

Đang mở thuê
39 USD/m2
8 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 225 m2
NEXX Building
media 1

NEXX Building

Đang mở thuê
35 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
285 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 m2
Lottery Tower
media 1

Lottery Tower

Đang mở thuê
17 USD/m2
2.5 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 300 - 1100 m2
The Vista Building
media 1

The Vista Building

Đang mở thuê
28 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
400 - 500 - 700 - 950 - 2000 m2