Filter
Vimedimex Building
media 1

Vimedimex Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
90 - 143 - 190 - 220 m2
Satra Building
media 1

Satra Building

Đang mở thuê
25 USD/m2
8 USD/m²/tháng
KXĐ
45 - 53 - 60 - 66 m2
HMC Tower
media 1

HMC Tower

Đang mở thuê
23 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 250 - 400 - 475 m2
Vincom Center Tower
media 6

Vincom Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 1000 m2
M-Plaza Saigon
media 10

M-Plaza Saigon

Đang mở thuê
48 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 200 - 300 - 500 - 700 m2
Viettel Complex Building
media 1

Viettel Complex Building

Đang mở thuê
26 USD/m2
5,5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 m2
Bitexco Office Building
media 1

Bitexco Office Building

Đang mở thuê
26 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 200 - 300 m2
TSA LQD Building
media 4

TSA LQD Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170 m2
Bến Thành Times Square
media 1

Bến Thành Times Square

Đang mở thuê
28 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 250 - 350 m2
Centec Tower
media 1

Centec Tower

Đang mở thuê
36 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 250 - 350 - 500 - 1000 m2
Etown Central tower
media 1

Etown Central tower

Đang mở thuê
27 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
130 - 170 - 190 - 400 - 500 - 700 - 1000 - 1300 m2
Metropolitan Tower
media 1

Metropolitan Tower

Đang mở thuê
38 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 m2
Sunwah Tower
media 3

Sunwah Tower

Đang mở thuê
34 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 - 300 - 400 m2
MB Bank Building
media 1

MB Bank Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 m2
The Grace Tower
media 3

The Grace Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
Tây-Bắc
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
LIM 3 Tower
media 6

LIM 3 Tower

Đang mở thuê
42 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1300 - 1500 m2
Somerset Building
media 1

Somerset Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 85 - 100 - 150 - 200 - 250 m2
The Lancaster Building
media 1

The Lancaster Building

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 m2
Sonatus Building
media 1

Sonatus Building

Đang mở thuê
41 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 800 - 1000 - 1500 m2
Deutsches Haus Tower
media 1

Deutsches Haus Tower

Đang mở thuê
65 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
130 - 500 - 700 - 1000 m2
Robot Tower
media 1

Robot Tower

Đang mở thuê
18 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 150 - 200 - 355 m2
HM Town
media 1

HM Town

Đang mở thuê
23 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 400 - 557 m2
Saigon Riverside Office building
media 1
28 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 600 m2
SAMCO BUILDING
media 11

SAMCO BUILDING

Đang mở thuê
17 USD/m2
2,5 USD/m2
KXĐ
20 - 30 - 40 - 50 m2