Filter
Hùng Vương Plaza
media 1

Hùng Vương Plaza

Đang mở thuê
18 USD/m2
6 USD/m²/tháng
100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 m2
MHOME OFFICE ADELLE
media 15

MHOME OFFICE ADELLE

Đang mở thuê
12 USD/m2
0$ /m2
20 - 30 - 40 - 50 m2
MHOME OFFICE KATH
media 9

MHOME OFFICE KATH

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD / m2
20 - 30 - 40 - 50 m2
3 BEES TOWER
media 2

3 BEES TOWER

Đang mở thuê
21 USD/m2
4,5 USD/m2/tháng
100 - 150 - 250 - 500 m2
Saigon Riverside Office building
media 1
28 USD/m2
5 USD/m²/tháng
200 - 300 - 600 m2
Worc@Q2 Building
media 1

Worc@Q2 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
80 - 100 - 150 - 200 m2
AB TOWER
media 15

AB TOWER

Đang mở thuê
37 USD/m2
6 USD/m2/tháng
 69 - 119 - 166 - 206 - 450 - 803m2 m2
MG NGUYỄN MINH HOÀNG
media 7

MG NGUYỄN MINH HOÀNG

Đang mở thuê
11 USD/m2
500.000VNĐ
75 m2 m2
CENTRE POINT BUILDING
media 8

CENTRE POINT BUILDING

Đang mở thuê
25 USD/m2
6 USD/m2/tháng
40 - 87 - 166 - 298 - 356 - 670 m2
MG CÁCH MẠNG THÁNG 8
media 10

MG CÁCH MẠNG THÁNG 8

Đang mở thuê
11 USD/m2
2USD/m2/tháng
70 - 170 m2 m2
MG A4
media 5

MG A4

Đang mở thuê
11 USD/m2
500.000VNĐ
55 - 110 m2 m2
DIAMOND PLAZA
media 9

DIAMOND PLAZA

Đang mở thuê
36 USD/m2
8 USD/m2/tháng
48 - 230 - 378 - 500m2 m2
SABAY NGUYỄN VĂN TRỖI
media 9

SABAY NGUYỄN VĂN TRỖI

Đang mở thuê
15 USD/m2
3USD/m2/tháng
85 - 150 - 300 - 450 - 750 - 1.500 m2
SAIGON TRADE CENTER
media 10

SAIGON TRADE CENTER

Đang mở thuê
33 USD/m2
7.53 USD/m2
 107 - 268 - 308 - 395 - 703m2 m2
SAMCO BUILDING
media 11

SAMCO BUILDING

Đang mở thuê
17 USD/m2
2,5 USD/m2
20 - 30 - 40 - 50 m2