Hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông

  • VP Office
Hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông

Download phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông theo hướng dẫn của Tổng cục đường bộ Việt Nam tại WEBSITEhttps://gplx.gov.vn/.

???? ???? Hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông chi tiết:

???? Bước 1: Trong tập tin cài đặt chạy “Setup.exe”. Tiếp tục bấm Next sau khi hộp thoại cài đặt hiển thị.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 2: Chọn tất cả các phần mềm trong hộp thoại xuất hiện. Bấm Next.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 3: Cài đặt phần mềm Microsoft Visual C++ Redistributable. Tích chọn vào “I agree to the license terms and conditions” và ấn Install.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 4: Sau khi cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable thành công, hộp thoại cài đặt phần mềm Media Player Codec Pack hiện ra, tiếp tục chọn Next.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 5: Bấm chọn I Agree.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 6: Hộp thoại Choose Components hiện ra bấm Next để thực hiện tiến trình cài đặt.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 7: Khi cài đặt xong Media Player Codec Pack bấm No.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 8: Các phần mềm phụ thuộc sau khi được cài đặt xong thì hộp thoại cài đặt phần mềm xuất hiện. Tiếp tục bấm Next.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 9: Chọn thư mục để cài đặt phần mềm và sau đó bấm Next.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 10: Tiếp tục chọn Install để thực hiện cài đặt ngay.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

???? Bước 11: Bấm Finish kết thúc cài đặt phần mềm thành công.

PHẦN MỀM 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

Download Phiên bản mới nhất ngày 1/07/2022 tại đây

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết này: