Filter

GIC 4 Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 80 - 160 m2

Adam Real Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
Đông-Bắc
50 - 75 - 150 - 300 m2

NEXX Building

Đang mở thuê
35 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
285 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 m2

MeKong Tower

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 - 300 m2

DTC Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 240 m2

Lottery Tower

Đang mở thuê
17 USD/m2
2.5 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 300 - 1100 m2

The Vista Building

Đang mở thuê
28 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
400 - 500 - 700 - 950 - 2000 m2

The Galleria Metro 6

Đang mở thuê
19 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 150 - 300 - 385 m2

The Grace Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
Tây-Bắc
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2

Trường Dũng Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
28 - 46 m2

Winhome LQH Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 40 m2

Phúc Hưng Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
25 - 35 - 40 m2

Đinh Lễ Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 150 - 300 m2

LIM 3 Tower

Đang mở thuê
42 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1300 - 1500 m2

GIC 1 Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 60 - 120 m2

GIC 3 Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
35 - 50 - 65 m2

HIU Tower

Đang mở thuê
19 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
140 - 245 - 357 - 680 - 900 - 1288 m2

Somerset Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 85 - 100 - 150 - 200 - 250 m2

The Lancaster Building

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 m2

Sonatus Building

Đang mở thuê
41 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 800 - 1000 - 1500 m2

City Gate Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000 m2

TMS Building

Đang mở thuê
30 USD/m2
3,5 USD/m²/tháng
KXĐ
69 - 100 - 200 m2

Rosana Tower

Đang mở thuê
25 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 m2

TSA LQD Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170 m2

Deutsches Haus Tower

Đang mở thuê
65 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
130 - 500 - 700 - 1000 m2

Mai Hồng Quế Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
45 - 55 - 110 m2