Filter

130NCT Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
40 - 80 m2

Robot Tower

Đang mở thuê
18 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 150 - 200 - 355 m2

Worc@Q2 Building

Đang mở thuê
22 USD/m2
4.5 USD/m²/tháng
Đông-Bắc
80 - 100 - 150 - 200 m2
28 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 600 m2