Filter
An Khánh Building
media 1

An Khánh Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 70 - 120 - 272 - 342 m2
PLS Building
media 6

PLS Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 m2
Melody Tower 2
media 1

Melody Tower 2

Đang mở thuê
13 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 85 - 180 m2
Paxsky 186 Building
media 5

Paxsky 186 Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 70 - 120 m2
Robot Tower
media 1

Robot Tower

Đang mở thuê
18 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 150 - 200 - 355 m2
MB Bank Building
media 1

MB Bank Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 m2
Paxsky 3 Building
media 3

Paxsky 3 Building

Đang mở thuê
17 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
65 - 130 - 260 m2
ACB Building
media 1

ACB Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 220 - 300 - 500 - 700 m2
Bitexco Nam Long Building
media 1

Bitexco Nam Long Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 140 m2
Cavi Building
media 1

Cavi Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 270 m2
3G Building
media 1

3G Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 m2
City Gate Building
media 1

City Gate Building

Đang mở thuê
18 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000 m2
The Vista Building
media 1

The Vista Building

Đang mở thuê
28 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
400 - 500 - 700 - 950 - 2000 m2
The Galleria Metro 6
media 4

The Galleria Metro 6

Đang mở thuê
19 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 150 - 300 - 385 m2
Phụ Nữ Building
media 1

Phụ Nữ Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
Bắc
200 - 400 - 553 m2
Deutsches Haus Tower
media 1

Deutsches Haus Tower

Đang mở thuê
65 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
130 - 500 - 700 - 1000 m2
Sonatus Building
media 1

Sonatus Building

Đang mở thuê
41 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 800 - 1000 - 1500 m2
LIM 3 Tower
media 6

LIM 3 Tower

Đang mở thuê
42 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1300 - 1500 m2
M-Plaza Saigon
media 10

M-Plaza Saigon

Đang mở thuê
48 USD/m2
7 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 200 - 300 - 500 - 700 m2
Saigon Trade Center Tower
media 5

Saigon Trade Center Tower

Đang mở thuê
28 USD/m2
7.1 USD/m²/tháng
KXĐ
60 - 100 - 300 - 500 - 1000 m2
CJ Tower
media 2

CJ Tower

Đang mở thuê
29 USD/m2
6.5 USD/m²/tháng
KXĐ
150 - 200 - 300 m2
Metropolitan Tower
media 1

Metropolitan Tower

Đang mở thuê
38 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 300 - 500 m2
Central Garden Building
media 1

Central Garden Building

Đang mở thuê
16 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 150 - 200 - 300 - 500 m2
Saigon Royal Building
media 1

Saigon Royal Building

Đang mở thuê
27 USD/m2
5.5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 350 - 400 - 500 - 700 m2
Kim Xuân Gia Building
media 1

Kim Xuân Gia Building

Đang mở thuê
20 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
40 - 60 - 90 - 100 - 140 m2
Sunwah Tower
media 3

Sunwah Tower

Đang mở thuê
34 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 - 300 - 400 m2