Filter
Trường Dũng Building
media 1

Trường Dũng Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
28 - 46 m2
Hoàng Diệu Office Building
media 1
7 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
75 - 100 m2
Lộc Thiên Ân Building
media 1

Lộc Thiên Ân Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
25 - 30 - 35 m2
Lottery Tower
media 1

Lottery Tower

Đang mở thuê
17 USD/m2
2.5 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 150 - 200 - 300 - 1100 m2
MH Building
media 1

MH Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 80 - 150 - 200 - 300 m2
Hùng Vương Plaza
media 1

Hùng Vương Plaza

Đang mở thuê
18 USD/m2
6 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 m2
Viettel Complex Building
media 1

Viettel Complex Building

Đang mở thuê
26 USD/m2
5,5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 m2
181 PDL Building
media 1

181 PDL Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 80 - 90 - 100 - 185 - 215m2 m2
TSA LQD Building
media 4

TSA LQD Building

Đang mở thuê
14 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170 m2
Mitalab Tower
media 1

Mitalab Tower

Đang mở thuê
14 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
200 - 350 - 500 m2
Pico Plaza Building
media 3

Pico Plaza Building

Đang mở thuê
15 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
500 - 600 - 1000 m2
Scetpa Building
media 1

Scetpa Building

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 400 - 600 m2
CT Plaza
media 1

CT Plaza

Đang mở thuê
20 USD/m2
5,5 USD/m²/tháng
KXĐ
100 - 200 - 300 - 600 - 1000 m2
DTC Building
media 1

DTC Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
3 USD/m²/tháng
KXĐ
120 - 240 m2
Athena Building
media 1

Athena Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
41 - 113 - 143 - 244 - 488 m2
HHM Building
media 1

HHM Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 40 - 100 - 300 m2
3C Building
media 1

3C Building

Đang mở thuê
10 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
55 - 95 - 130 - 170 m2
MeKong Tower
media 1

MeKong Tower

Đang mở thuê
11 USD/m2
4 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 200 - 300 m2
The Grace Tower
media 3

The Grace Tower

Đang mở thuê
22 USD/m2
6 USD/m²/tháng
Tây-Bắc
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 2000 m2
Beautiful Saigon Tower
media 1

Beautiful Saigon Tower

Đang mở thuê
16 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 100 - 200 - 300 m2
HIU Tower
media 4

HIU Tower

Đang mở thuê
19 USD/m2
5 USD/m²/tháng
KXĐ
140 - 245 - 357 - 680 - 900 - 1288 m2
Victory House building
media 6

Victory House building

Đang mở thuê
17 USD/m2
3.5 USD/m²/tháng
KXĐ
70 - 100 - 130 - 170 - 200 - 300 m2
GIC 4 Building
media 1

GIC 4 Building

Đang mở thuê
13 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 50 - 80 - 160 m2
GIC 3 Building
media 2

GIC 3 Building

Đang mở thuê
8 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
35 - 50 - 65 m2
GIC 1 Building
media 4

GIC 1 Building

Đang mở thuê
12 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
50 - 60 - 120 m2
GIC 2 Building
media 2

GIC 2 Building

Đang mở thuê
9 USD/m2
2 USD/m²/tháng
KXĐ
30 - 40 - 60 - 80 - 120 m2