Vị trí Văn Phòng tác động đến kinh doanh trong phong thủy

Trong cuộc sống hiện nay, việc thuê văn phòng phong thuỷ đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.

Start-up thời công nghệ 4.0

Đối với một start- up, khởi nghiệp đã khó, vận hành một công ty còn khó hơn, đó là một bài toán khó về tài chính.